Tiết kiệm và Giảm giá

Chi phí Điện so với xăng dầu

Xem lại quá khứ, lái xe điện sẽ rẻ hơn so với chạy bằng xăng khi tính theo mỗi mile. Dưới đây bạn sẽ tìm thấy tỷ lệ hiện tại lái xe điện, so với xe chạy bằng xăng. Vì giá điện thay đổi hai lần mỗi năm, chúng tôi khuyên bạn nên truy cập trang này thường xuyên để có thông tin cập nhật nhất. Chúng tôi đã tính toán mức tiết kiệm trung bình cho người lái xe ở ba quận tiện ích chính ở Massachusetts và Rhode Island.

Tiết kiệm cho mỗi mile

Bạn trả bao nhiêu tiền một mile khi chạy xe điện cuối cùng phụ thuộc vào số tiền điện bạn trả, bao gồm cả nguồn cung cấp và phân phối/truyền tải. Chúng tôi đã thực hiện phép tính cho khách hàng đang sử dụng Dịch vụ Cơ Bản của ba công ty tiện ích lớn trong khu vực của chúng tôi. Nếu bạn là thành viên của chương trình tổng hợp hoặc sống trong khu vực có tiện ích thành phố, mức giá của bạn có thể sẽ khác - thông tin thêm về điều đó bên dưới.

National Grid, Eversource, và Rhode Island Energy

Có hai công ty tiện ích chính ở Massachusetts cung cấp điện: National GridEversource. Ở Rhode Island, tiện ích chính là Rhode Island Energy. Bạn có thể là khách hàng sử dụng mức giá “Dịch Vụ Cơ Bản” với tiện ích điện của mình. Tuy nhiên, nếu bạn đăng ký riêng với một nhà cung cấp điện cạnh tranh, bạn có thể trả mức giá khác và nếu bạn là cư dân của một trong số các cộng đồng tổng hợp, bạn có thể phải trả mức giá thương lượng của cộng đồng. (Thêm về điều đó bên dưới). Chi phí lái xe điện ở mỗi quận trong ba quận tiện ích chính này một mile là bao nhiêu? Trung bình, một chiếc ô tô mới, chạy hoàn toàn bằng điện thông qua chương trình Drive Green cần khoảng 0.3 kilowatt (kWh) mỗi mile. Khi bạn nhân số đó với chi phí điện (bao gồm cung cấp, truyền tải và phân phối!), bạn có thể tính chi phí nhiên liệu cho mỗi mile lái xe. Chúng tôi đã thực hiện phép toán với các giả định trung bình về hiệu quả và giá xăng trung bình luân phiên trong sáu tháng và có được những kết quả này.

chart

 

Tình huống của bạn có thể khác

Nếu bạn nhận điện từ một tiện ích thuộc sở hữu của thành phố (chẳng hạn như một trong những tiện ích thuộc sở hữu của thành phố MA hoặc các tiện ích RI này), bạn có thể phải trả một mức giá khác cho mỗi kilowatt. Điều tương tự cũng đúng nếu bạn là cư dân của cộng đồng có cung cấp các chương trình tổng hợp thành phố. Nếu đúng như vậy thì chúng tôi đã giúp bạn dễ dàng thực hiện phép toán của riêng mình! Nếu bạn xem tài liệu về phương pháp của chúng tôi, bạn sẽ thấy chúng tôi tô màu đỏ những số liệu mà bạn cần thay thế bằng giá điện để tính toán mức tiết kiệm nhiên liệu của riêng bạn. Nếu bạn cần trợ giúp về vấn đề này, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ drivegreen@greenenergyconsumers.org

Máy tính chi phí xe

calculator Để tự mình thực hiện phép tính, chúng tôi đề nghị bạn nên sử dụng Công Cụ tính Chi Phí phương tiện của Trung Tâm Dữ Liệu Nhiên Liệu Thay Thế của Bộ Năng Lượng Hoa Kỳ.