Tiết kiệm và khoản Giảm giá

Giải thích về Khấu Trừ và Hoàn Thuế Xe Điện

Chất lượng của ô tô điện đã được cải thiện rất nhiều trong những năm gần đây. Và bởi vì chi phí của pin lithium-ion đã giảm rất nhiều, chúng tôi hiện có một số lựa chọn hợp lý. Khấu Trừ thuế liên bang có thể cắt giảm chi phí của bạn lên tới $7,500. Với những ưu đãi này, nhiều mẫu ô tô điện có giá thấp hơn nhiều khi so với mức giá trung bình của ô tô mới ở Mỹ..


Khấu Trừ Thuế Liên Bang

Các yêu cầu kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023

Khấu trừ thuế liên bang mới (hiện được gọi là Khấu Trừ Xe Sạch) từ IRA có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 và có hiệu lực đến năm 2032. Những thay đổi này rất lớn rộng và phức tạp, vì vậy vui lòng đọc kỹ phần bên dưới trước khi quyết định mua chiếc xe điện mới của bạn.

Các trường hợp đặc biệt: từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến ngày 17 tháng 4 năm 2023  

IRA bổ sung các yêu cầu mới đối với Khấu Trừ Thuế Xe Sạch và chúng tôi sẽ thảo luận chi tiết bên dưới. Tuy nhiên, một phần quan trọng trong những yêu cầu đó - liên quan đến các thành phần pin và khoáng chất - đã bị trì hoãn, có nghĩa là xe đủ điều kiện nhận khấu trừ thuế liên bang trong khoảng thời gian này, nhưng không nhất thiết phải đủ điều kiện trong năm 2023 và ngược lại. Vào tháng 12 năm 2022, Bộ Tài Chính Hoa Kỳ cho biết họ sẽ trì hoãn hướng dẫn về yêu cầu tìm nguồn cung ứng pin xe điện cho đến tháng 3 năm 2023. Hướng dẫn đã được cập nhật và khoảng thời gian dành cho các trường hợp đặc biệt đã kết thúc vào ngày 17 tháng 4 năm 2023.

Điều đó có nghĩa là gì? Trong khoảng thời gian ngắn này, một số loại xe điện đã được hoàn thành lắp ráp ở Bắc Mỹ đủ điều kiện nhận Khấu Trừ Thuế Xe Sạch bất kể những hạn chế về pin được đề cập đến bên dưới. Tuy nhiên, tất cả các điều kiện khác (được đề cập dưới đây) phải được đáp ứng để người tiêu dùng nhận được khấu trừ thuế.

Lưu ý, theo IRS "các phương tiện được đặt hàng hoặc mua trước nhưng được sử dụng sau hướng dẫn ban hành của Bộ Tài chính và IRS sẽ phải tuân theo các yêu cầu quan trọng về thành phần khoáng chất và pin". Có nghĩa là, nếu chiếc xe bạn mua chỉ đủ điều kiện nhận khấu trừ thuế liên bang trong khoảng thời gian này từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 cho đến ngày 17 tháng 4 năm 2023, thì chiếc xe của bạn cần thuộc quyền sở hữu của bạn (còn gọi là đang sử dụng) để nhận được khấu trừ thuế.

Dưới đây là những thay đổi khác đối với khấu trừ thuế liên bang do Đạo luật Inflation Reduction Act (IRA).

chart

 

 

Không có giới hạn cho nhà sản xuất

Trước đây, khấu trừ thuế liên bang đã bị loại bỏ dần đối với các nhà sản xuất đã bán 200,000 xe điện tại Hoa Kỳ. Khấu Trừ Xe Sạch mới sẽ loại bỏ giới hạn đó.

Khoản yêu cầu thu nhập

Bắt đầu từ năm 2023, hiện có giới hạn thu nhập để đủ điều kiện nhận Khấu Trừ Xe Sạch: Dưới đây là các giới hạn tổng thu nhập đã điều chỉnh (AGI): 

● Những người khai thuế chung phải có thu nhập từ $300,000 la trở xuống. 

● Người khai thuế Chủ Hộ gia đình phải có thu nhập từ $225,000 trở xuống.

 ● Người khai thuế độc thân phải có thu nhập từ $150,000 trở xuống Bạn có thể sử dụng thu nhập đã điều chỉnh (AGI) của mình kể từ năm bạn nhận xe hoặc năm trước đó, tùy theo mức nào ít hơn. Nếu AGI của bạn dưới ngưỡng trong một trong hai năm, bạn có thể yêu cầu khấu trừ thuế.

Giới hạn đối với các yêu cầu khấu trừ thuế

Chỉ có thể nộp đơn xin khấu trừ thuế liên bang ba năm một lần.

 

Yêu cầu về xe mới

Để đủ điều kiện nhận ưu đãi thuế liên bang, xe sẽ phải (a) được lắp ráp tại Bắc Mỹ, (b) đáp ứng các yêu cầu về giới hạn giá và (c) đáp ứng các yêu cầu phức tạp về pin, và những yêu cầu này sẽ tăng dần lên và thay đổi theo thời gian.

Để đủ điều kiện nhận khấu trừ thuế liên bang , một chiếc xe không được vượt quá giới hạn giá như sau: 

● Sedan và hatchback – $55,000

 ● SUV, xe tải pick-up, và xe van- $80,000 

Để nói rõ hơn, nếu bạn đang tìm một chiếc sedan và nó có giá MSRP là $2,000, nhưng, đại lý bán cho bạn chiếc xe đó với giá $57,000, thì bạn vẫn đủ điều kiện nhận khấu trừ thuế liên bang vì nó dựa trên MSRP chứ không phải giá mua cuối cùng.

IRS có danh sách các nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn và có xe hiện đủ điều kiện nhận khấu trừ với điều kiện tất cả các yêu cầu khác đều được đáp ứng. 

Người tiêu dùng cũng sẽ cần chạy số (VIN) thông qua công cụ IRS này để đảm bảo chiếc xe họ muốn mua đủ điều kiện nhận khấu trừ thuế. 

Các yêu cầu mới về pin thuộc hai nhóm: khoáng chất quan trọng và các thành phần pin. 

Khoáng chất quan trọng 

○ Bắt đầu từ năm 2023, 40% khoáng chất của pin (theo giá trị) phải được khai thác HOẶC chế biến ở Bắc Mỹ, hoặc quốc gia có hiệp định thương mại tự do với Hoa Kỳ hoặc được tái chế tại Hoa Kỳ. Tỷ lệ phần trăm này sẽ tăng dần theo thời gian (xem bảng bên dưới). 

○ Nếu một chiếc xe đáp ứng yêu cầu này, nó sẽ đủ điều kiện nhận được khấu trừ thuế liên bang $3,750.

 ● Thành phần pin

 ○ Bắt đầu từ năm 2023, 50% giá trị của các thành phần pin phải được sản xuất HOẶC lắp ráp tại Bắc Mỹ. Tỷ lệ phần trăm này sẽ tăng dần theo thời gian, xem bảng bên dưới. 

○ Nếu một chiếc xe đáp ứng yêu cầu này, nó đủ điều kiện nhận được $3,750 khoản khấu trừ thuế liên bang. ○ Nếu một chiếc xe đáp ứng CẢ HAI yêu cầu về pin, nó đủ điều kiện nhận được toàn bộ $7,500 khoản khấu trừ thuế liên bang. 

 

thai battery chart

 

Danh sách các phương tiện đáp ứng các yêu cầu này luôn thay đổi và bạn có thể tìm thấy tại đây.

Ngoài ra, còn có một điều khoản khác về nguồn cung cấp pin: thành phần "các thực thể nước ngoài cần quan tâm". Bắt đầu từ năm 2024, để đủ điều kiện nhận khấu trừ thuế liên bang, xe không được có bất kỳ bộ phận pin nào từ một tổ chức nước ngoài có liên quan (ví dụ Nga và Trung Quốc). Bắt đầu từ năm 2025, pin không thể có bất kỳ khoáng sản quan trọng nào từ một tổ chức nước ngoài đáng quan tâm để đủ điều kiện.

 

Xe đã từng sử dụng

Bắt đầu từ năm 2023, xe điện đã từng sử dụng đủ điều kiện nhận khấu trừ thuế liên bang lần đầu tiên! Dưới đây là những sự mà các bạn có ý định mua xe cần biết. 

●Không có yêu cầu về nguồn cung cấp pin cho xe cũ.

 ● Người mua có thể mong được một khoản khấu trừ thuế là $4,000 hoặc 30% giá bán, tùy theo giá nào thấp hơn.

 ● Xe phải được mua từ đại lý và có ít nhất 2 năm tuổi. 

● Chi phí (giá) của chiếc xe không được vượt quá $25,000. 

● Khoản khấu trừ thuế ô tô đã từng sử dụng chỉ có thể được áp dụng cho lần đầu tiên bán lại chiếc xe. 

● Ngưỡng thu nhập để đủ điều kiện là $150,000 cho những người nộp thuế chung và $75,000 cho một người nộp đơn thân.

 

2024 và xa hơn nữa

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, người tiêu dùng có quyền lựa chọn đăng ký khấu trừ thuế trong thời gian đóng thuế hàng năm HOẶC chọn chuyển khấu trừ thuế xe sạch cho người bán đủ điều kiện (đại lý ô tô) tại thời điểm mua bán và sử dụng số tiền khấu trừ để làm khoản trả trước hoặc giảm giá bán lẻ đề xuất của nhà sản xuất (MSRP). Các đại lý quan tâm đến việc cung cấp khấu trừ tại điểm bán hàng phải đăng ký với IRS và người mua phải xác nhận rằng họ đáp ứng giới hạn thu nhập của khấu trừ thuế. Sau đó, người mua có thể chọn nhận tiền mặt hoặc áp dụng khoản khấu trừ cho chi phí của xe điện. Nếu thu nhập của người mua vượt quá giới hạn, họ sẽ phải hoàn trả khoản khấu trừ cho IRS khi khai thuế cuối năm. Xin lưu ý quan trọng, nghĩa vụ thuế cá nhân của bạn không phải là một yếu tố nếu bạn chọn chuyển khoản khấu trừ xe sạch cho một đại lý đủ tiêu chuẩn. Trách nhiệm thuế cá nhân của bạn là một yếu tố nếu bạn mua từ một đại lý không đăng ký với IRS và yêu cầu khoản khấu trừ cho thuế hàng năm của bạn.

 

Làm cách nào để bắt đầu quá trình mua hàng?

Chúng tôi cập nhật trang web mua sắm Drive Green để bạn có thể tìm hiểu - ở cùng một nơi! - khoản khấu trừ thuế liên bang và khoản giảm giá của tiểu bang dành cho bất kỳ phương tiện nào ở Rhode Island và Massachusetts. Nhấn vào đây để bắt đầu mua sắm!

Leaf, Tesla, and Bolt

Hướng dẫn Edmunds

Nếu bạn có thêm câu hỏi về các khoản khấu trừ thuế liên bang, chúng tôi xin đề nghị Hướng dẫn Edmunds. Họ có thông tin cập nhật nhất về những loại xe nào đủ điều kiện, mức khuyến mãi tối đa bạn có thể nhận được cho mỗi chiếc xe và những thay đổi cập nhật mà Inflation Reduction Act sẽ áp dụng đối với khấu trừ thuế liên bang.

Hướng dẫn khấu trừ thuế của Edmunds EV
Các sự giãm giá của tiểu bang

Massachusetts

Chương trình Giảm Giá cho Xe Điện (MOR-EV) của Massachusetts chỉ dành cho cư dân Massachusetts.

Chương trình giảm giá MOR-EV hiện được chia thành ba nhóm: MOR-EV Standard, MOR-EV Xe Đã Từng Sử Dụng và MOR-EV+. Lưu ý rằng MOR-EV+ có thể được kết hợp với MOR-EV Xe đã từng sử dụng và MOR-EV Standard.

 

MOR-EV Standard

MOR-EV Standard là khoản giảm giá $3,500 cho việc mua xe chạy hoàn toàn bằng điện hoặc xe chạy bằng pin nhiên liệu. Khi áp dụng, MOR-EV Standard có thể được kết hợp với MOR-EV+. Chi tiết chương trình MOR-EV Standard như sau:

1. Xe điện chạy pin (BEV) và xe điện chạy bằng pin nhiên liệu (FCEV) có tổng giá MSRP dưới $55,000 sẽ đủ điều kiện được lấy lại $3,500.

2. Bạn phải là cư dân của MA, hoặc một doanh nghiệp hoặc tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở và được cấp phép hoạt động tại MA.

3. Cư dân Massachusetts có thể mua/thuê một xe trong hoặc ngoài MA, nhưng xe đó phải được đăng ký tại MA trong vòng 90 ngày kể từ ngày mua/thuê.

4. Cư dân MA có thể nhận được khoản giảm giá tại điểm bán xe với đại lý có tham gia chương trình HOẶC đăng ký khoản giảm giá trên trang web của MOR-EV trong vòng 90 ngày kể từ ngày mua.

5. Xe mua phải duy trì đăng ký với RMV trong ít nhất 36 tháng liên tục và để sử dụng ở MA.

6. Xe được thuê phải có thời hạn ít nhất 36 tháng.

 

Yêu cầu về ứng dụng MOR-EV Standard

1. Giảm giá tại điểm bán

 a. Người tiêu dùng phải xác minh xem họ có đang mua/thuê xe từ một đại lý tham gia chương trình hay không.

 b. Các bạn phải mang theo bản sao bằng lái xe MA hoặc hình thức cư trú MA hợp lệ khác đã được Quản trị viên phê duyệt.

 c. Một bản sao của đơn Điều Khoản & Điều Kiện Dành cho Người Nộp đơn phải được ký tại đại lý cho chương trình điểm bán hàng (do đại lý cung cấp).

 d. Mẫu xác nhận chuyển khoản giảm giá phải được ký tại đại lý (do đại lý cung cấp). 

2. Giảm giá sau khi mua hoặc thuê 

a. Đăng ký trực tuyến trong vòng 90 ngày từ ngày mua hoặc thuê. 

b. Gửi bản sao giấy chứng nhận đăng ký MA cho xe. 

c. Gửi bản sao hợp đồng mua bán hoặc cho thuê, kèm theo chi tiết các khoản khấu trừ, giảm giá và ưu đãi bạn đã nhận được. 

d. Gửi bản sao bằng lái xe MA hoặc hình thức cư trú MA hợp lệ khác đã được Quản trị viên phê duyệt.

 

MOR-EV Xe Đã Từng Sử Dụng

MOR-EV Xe Đã Từng Sử Dụng được giảm giá $3,500 cho cư dân MA. Các chi tiết quan trọng như sau:

1. Xe phải được mua tại đại lý được MA cấp phép. 

2. Giá mua cuối cùng phải từ $40,000 trở xuống. Giá mua cuối cùng bao gồm các chi phí liên quan đến mức độ trang trí của xe nhưng không bao gồm phí đăng ký, phí giấy tờ hoặc thuế bán hàng và sử dụng. 

3. Người tiêu dùng phải tham gia chương trình đủ điều kiện về thu nhập. Xem chi tiết tại đây. 

4. Nếu cư dân MA không tham gia chương trình đủ điều kiện về thu nhập, họ vẫn có thể đủ điều kiện nhận khoản giảm giá nếu tổng thu nhập đã điều chỉnh đã sửa đổi (AGI) của họ không vượt quá: 

a. $150,000 cho vợ/chồng nộp đơn chung hoặc vợ/chồng còn sống.

 b. $112,500 cho chủ hộ. 

c. $75,000 cho tất cả những người khác.

Bạn có thể tìm thấy tài liệu quan trọng cần thiết cho quá trình đăng ký tại đây.

 

MOR-EV+

Chương Trình MOR-EV+ là khoản giảm giá bổ sung $1,500 có thể được kết hợp với MOR-EV Xe Đã Từng Sử Dụng hoặc MOR-EV Standard. Những điều người đăng ký MOR-EV+ nên biết:

1. Người nộp đơn phải tham gia chương trình hỗ trợ đủ điều kiện về thu nhập.

2. Đây không phải là giảm giá tại điểm bán hàng. Bạn có thể nộp đơn trực tuyến trong vòng 90 ngày từ ngày mua/thuê.

3. Những cư dân đủ điều kiện và đã mua/thuê xe điện hạng nhẹ hoặc xe điện chạy bằng pin nhiên liệu (xe mới hoặc cũ) vào hoặc sau ngày 10 tháng 11 năm 2022 có thời hạn đến ngày 6 tháng 11 năm 2023 để đăng ký giảm giá MOR-EV+.

Truy cập trang web MOR-EV để tìm hiểu thêm và đăng ký.

 

MOR-EV Xe Tải

MOR-EV Xe Tải là khoản giảm giá $7,500 khi mua xe tải chạy hoàn toàn bằng điện hoặc xe tải chạy bằng pin nhiên liệu. Khi áp dụng, MOR-EV Standard có thể được kết hợp với MOR-EV+. Chi tiết chương trình MOR-EV Xe Tải như sau:

1. Xe tải mới “trên đường” chạy bằng điện hoặc chạy bằng pin nhiên liệu có GVWR từ 6,000 đến 10,000 pound.

2. Xe tải mới “trên đường” chạy bằng điện hoặc chạy bằng pin nhiên liệu thuộc bất kỳ loại thân xe nào có GVWR trong khoảng 8,500-10,000 pound.

3. MSRP tối đa là $80,000

 

Yêu cầu ứng dụng MOR-EV Xe Tải

1. Người nhận giảm giá MOR-EV Xe Tải cho Loại 2b phải giữ quyền sở hữu các xe được ưu đãi và duy trì đăng ký còn hiệu lực với Cơ Quan Đăng Ký Phương Tiện Cơ Giới Massachusetts trong ít nhất 36 tháng liên tục ngay sau khi mua hoặc thuê các xe.

2. Nếu xe được thuê, thời hạn thuê ít nhất là 36 tháng để đủ điều kiện tham gia chương trình.

3. Những người đăng ký tham gia MOR-EV Xe Tải và Loại 2b cũng có thể đủ điều kiện được giảm giá MOR-EV+; liên hệ trực tiếp với Quản trị viên chương trình để biết thêm thông tin.

Các loại xe đủ điều kiện hiện tại là Ford E-Transit, Ford F-150 Lightning, Rivian R1S và Rivian R1T.

Truy cập trang web MOR-EV để tìm hiểu thêm và đăng ký.

 

Rhode Island

Chương trình Lái Xe Điện Khí Hóa Phương Tiện ở Rhode Island (DRIVE EV) chỉ dành cho cư dân Rhode Island. Các chi tiết mới nhất như sau:

1. Có ba chương trình: DRIVE EV, DRIVE+DRIVE EV FLEET. DRIVE EV dành cho tất cả cư dân RI và DRIVE+ cung cấp các ưu đãi bổ sung lên tới $1,500 cho những người dân Rhode Island đáp ứng các yêu cầu thu nhập quy định. DRIVE EV FLEET dành cho các doanh nghiệp nhỏ, tổ chức phi lợi nhuận và các tổ chức thuộc khu vực công cộng, vì vậy chúng tôi sẽ không thảo luận nhiều chi tiết tại đây nhưn vui lòng xem trang web.

2. Những người đủ điều kiện nộp đơn sẽ có 120 ngày kể từ ngày mua hoặc thuê để đăng ký chương trình giảm giá trực tuyến. Chương trình này đến trước sẽ được phục vụ trước.

3. Xe phải được mua tại Đại Lý Ô Tô Được Cấp Phép RI hoặc một trong những đại lý MA đủ điều kiện (bên dưới) và được đăng ký tại RI. Văn Phòng Tài Nguyên Năng Lượng có thể đưa ra các ngoại lệ tùy từng trường hợp đối với các đại lý không có trong danh sách dưới đây. Liên hệ với OER để biết thêm thông tin. Ô tô phải được mua hoặc thuê vào hoặc sau ngày 1 tháng 8 năm 2023 để đủ điều kiện hưởng ngoại lệ ngoài tiểu bang này.

● First Ford - Fall River, MA

● VW of North Attleboro - North Attleborough, MA

● Boch Nissan South - North Attleborough, MA

● Boch Toyota South - North Attleborough, MA

● Patriot Subaru of North Attleboro - North Attleborough, MA

● Kia of Attleboro - Attleboro, MA

● Stateline Subaru - Somerset, MA

● Courtesy Mitsubishi - Attleboro, MA

● Milford Nissan - Milford, MA

4. Mua hoặc thuê xe điện mới phải có thỏa thuận giá mua và bán cuối cùng bằng hoặc dưới $60,000.

5. Mua hoặc thuê xe điện phải có thỏa thuận giá mua và bán cuối cùng bằng hoặc dưới $40,000.

Đây là bảng phân tích về các khoản giảm giá

Thai RI Rebate ChartThai Drive EV Used

Truy cập trang web DRIVE EV để tìm hiểu thêm và đăng ký.

**Xin lưu ý, đối với những xe được mua hoặc thuê trước ngày 3 tháng 10 năm 2023, mức giảm giá tiêu chuẩn vẫn lên tới $2,000. Đối với tất cả các giao dịch mua hoặc thuê vào hoặc sau ngày 3 tháng 10 năm 2023, số tiền giảm giá tiêu chuẩn mới dành cho xe điện MỚI đủ điều kiện lên tới $1,500.